Informațiile de orice natură prezentate pe website-ul blackswandevelopment.ro au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o notificare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul va încerca să prezinte informațiile cele mai relevante, astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.