RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul le va suferi în urma îndeplinirii de către Vânzător a obligațiile sale conform Comenzii plasate Cumpărător sau pentru daune care rezultă din utilizarea produselor sdupă livrare. Vânzătorul va fi răspunzător pentru îndeplinirea defectuasă a obligațiilor de către terții contractați de către Vânzător pentru îndeplinirea obligațiilor din Comandă.

FORTA MAJORA

Nici Vânzătorul, nici Cumpărătorul nu pot fi trași la răspundere pentru neexecutarea sau executarea deficientă a obligațiilor, dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza unor evenimente imprevizibile, care nu pot fi controlate sau evitate de către partea aflata în culpă.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între cele două părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care în termen de 15 zile nu se rezolva de comun acord, atunci se vor înainta spre soluționare către Tribunalul București. De asemenea, soluționarea litigiilor se poate realiza și prin platforma online de soluționare a litigiilor implementată de către Comisia Europeană și care poate fi accesată la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

ALTE PREVEDERI

Utilizatorul blackswandevelopment.ro nu are dreptul să utilizeze websiteul și funcționalitățile acestuia pentru:

(a) pentru a plasa comenzi cu identități false care au ca scop inducerea în eroare;

(b) pentru orice scop ilegal;

(c) să solicite altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale;

(d) să încalce orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat;

(e) să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora;

(f) hărțuirea, abuzul, insultarea, rănirea, defăimarea, calomnia, disperarea, intimidarea sau discriminarea pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap;

(g) să prezinte informații false sau înșelătoare;

(h) să încarce sau să transmită viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea serviciului sau a oricărui site web;

(i) să colecteze sau să urmărească informațiile personale ale altora;

(j) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape;

(k) pentru orice scop obscen sau imoral;

(l) să interfereze sau să eludeze caracteristicile de securitate ale serviciului sau site-ului web asociat.